top of page
Gelişimin Alet Çantası
Gelişimin Alet Çantası

27 Nis Çar

|

Değişim Ustaları Zoom

Gelişimin Alet Çantası

Bireylerin, çalışanların ve ekiplerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla rol alan koçlar, mentorlar, eğitmenler, fasilitatörler, danışmanlar ve ekip yöneticilerinin felsefenin ve sanatın düşündüren, etkileyen dönüştüren, yaratıcı, çözümleyici, iyileştirici yöntemlerini içselleştirmelerini amaçlar.

Tarih ve Yer

27 Nis 2022 20:30 – 22:30 GMT+3

Değişim Ustaları Zoom

İçerik

Gelişimin Alet Çantası

"felsefeyle geliştir, phronesisle değiştir, sanatla dönüştür"

Bu eğitimin amacı çeşitli yöntem ve ilkelere bağlı kalarak bireylerin, grupların, çalışanların ve ekiplerin gelişimine katkıda bulunan yol gösterici, kolaylaştırıcı, eğitici ve geliştirici olarak rol alan profesyonel koçlara, mentorlara, kurumsal ve kurum içi eğitmenler ve fasilitatörlere, kariyer ve gelişim danışmanlarına ve ekip yöneticilerine özel olarak felsefenin ve sanatın düşündüren, etkileyen dönüştüren, yaratıcı, çözümleyici ve (iyileştirici) yöntemlerini tanıtmak, içselleştirmelerini sağlamaktır. 

Böylece kendi danışan, grup veya ekipleri üzerinde uygulayabilecekleri farklı ve oldukça etkili alternatif yetkinlikler kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda felsefi, sanatsal ve bilimsel zeminde, bireyi geliştirme ve yol gösterme rolünü üstlenen (veya böyle bir role hazırlanan) herkese kavramsal altyapısı ve uygulamalarıyla birlikte etkili yöntemler anlatılacaktır.

Felsefi, sanatsal ve bilimsel temeller üzerinde pekiştirilen böylesi bir anlayışla hareket ederek gerek kişisel hayatlarında gerekse profesyonel danışmanlık/eğitmenlik ve yönetim görevlerinin ifasında kişilerin daha etkili, dönüştürücü, bütüncül, eleştirel, ve anlamlı bir izleğe kavuşabilecekleri öngörülmektedir.

Atölye bu amaçla öğrenmeye ve değişime açık, kendi bilgi birikimini gözden geçirerek (sorgulayarak ve artırarak) koçlukta, mentorlukta, eğitmenlik, fasilitatörlükte ve/veya danışmanlıkta ve hatta liderlikte kendisi için gerçekçi ve etkili bir gelişim alanı ve işinde (veya özel yaşamında) böylelikle somut farklılıklar yaratmayı arzu eden herkese açıktır. Başka bir deyişle, atölye işinde en iyiyi hedefleyen tüm eğitmen, koç, danışman, mentor, fasilitatör ve ekip liderlerine benzersiz bir alternatif zemin önermektedir.

Gelişimin Alet Çantası Programı kuramsal ve uygulamaya dönük 4 temel modülden oluşturulmuştur.

Modül A: Felsefi Düşünme ve Danışmanlık Felsefesi – Prof. Dr. Güncel Önkal (8 saat online, 4 gün)

Modül B: Hikayenin Felsefesi ve Hikaye Anlatıcılığı – Serdar Sönmemiş, Oyuncu ve Yazar (4 saat online + 5 saat yüz yüze, 3 gün)

Modül C: Phronesis – Pratik Bilgelik Yaklaşımları – Meltem Evci Saka, Koç – PCC (6 saat online, 3 gün)

Modül D: Başarının Felsefesi ve Düşünce Deneyleri ile Bireysel Gelişimi Yapılandırma – Sinan Pekşen (6 saat online + 6 saat yüz yüze, 4 gün)

Program Detayları

 • Ders notları ve gerekli tüm çalışmalar katılımcılara online olarak program içeriğine göre öncesinde ve sonrasında iletilecekltir. 
 • Programın bitiş tarihinden itibaren 3 ay boyunca online seminer kayıtlarını tekrar izleme olanağı verilecektir.
 • Her katılımcının eğitim bitiş tarihinden itibaren 3 ay boyunca geçerli olmak üzere eğitmenlerimizden bir tanesi ile bir kez bir saatlik online birebir danışmanlık alma hakkı bulunmaktadır.
 • Programa % 90 oranında devam eden tüm katılımcılara Değişim Ustaları tarafından Katılım Sertifikası verilecek olup, programın sonunda yapılacak olan online testten 80 puanın üzerinde alan katılımcılarla Değişim Ustaları’nın ilerideki uygun projelerinde birlikte çalışma olanağı sağlanabilecektir.

Biletler

 • Gelişimin Alet Çantası Eğitim

  7 hafta sürecek hibrit modelle gerçekleşecek eğitim programına katılım hakkı sağlar.

  ₺3.950,00
  +₺98,75 service fee
  Satış bitti

Toplam

₺0,00

Etkinliği Paylaş

bottom of page